ความผิดและโทษของการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมายข้อไหน โดนปรับเท่าไร

     การครอบครองและจำหน่าย พอตบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายและโทษที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมาจากการครอบครองหรือจำหน่ายพอตบุหรี่ไฟฟ้า

ครบในที่เดียวที่ METAVAPETHAI

การนำเข้าพอตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีโทษจำคุก

     การนำเข้าพอตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน กฎหมายไทยกำหนดให้การนำเข้าพอตบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษที่ร้ายแรงสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าเพื่อการค้าหรือเพื่อการใช้ส่วนตัว ผู้ที่ทำการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกที่รุนแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการควบคุมสินค้าประเภทนี้

โทษของการจำหน่ายพอตบุหรี่ไฟฟ้า 

     ความรู้เกี่ยวกับโทษเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายหรือจำหน่ายพอตบุหรี่ไฟฟ้าควรทราบ การเข้าใจถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและผลที่ตามมาช่วยให้ผู้ขายสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายและป้องกันตัวเองจากการถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ การรับรู้ถึงโทษที่รุนแรงเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ขายตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน

ความผิดในการครอบครองพอตบุหรี่ไฟฟ้า

     การระวังในการครอบครองพอตบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้คนควรทราบถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและผลที่ตามมาจากการครอบครองสินค้าที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับปัญหาทางกฎหมาย นอกจากนี้ การตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและรับผิดชอบต่อกฎหมายและสังคม

     พอตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยถือเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย การเข้าใจถึงกฎหมายและโทษที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดและผลที่ตามมา ทั้งนี้ การรู้เท่าทันและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

การนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีโทษจำคุก

พอตบุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยพอตบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่ครอบคลุมถึงการนำเข้า, การจำหน่าย, การครอบครอง และการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้:

 • การนำเข้าพอตบุหรี่ไฟฟ้า: ตามประกาศของกระทรวงพานิชย์ พ.ศ. 2557 พอตบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าทั้งหมด หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • การจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า: ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 พอตบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ห้ามขายหรือให้บริการ โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า: ตามมาตรา 246 พ.ร.บ. ศุลากร พ.ศ. 2560 ผู้ที่มีส่วนช่วยซ่อนเร้น, รับหรือซื้อไว้และมีไว้ครอบครองจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ: ตามมาตรา 42 พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560, ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่จะต้องปรับไม่เกิน 5,000 บาท

     พอตบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลดีหรือทำให้โทษจากการสูบบุหรี่ธรรมดาลดลง ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อหลีกเลี่ยงการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ผู้คนควรหลีกเลี่ยงการสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการสูบบุหรี่ธรรมดาด้วย

บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายในประเทศไทย

ข้อเสียและจุดด้อยของพอตบุหรี่ไฟฟ้า

พอตบุหรี่ไฟฟ้ามีจุดด้อยและข้อเสียหลายประการที่ควรได้รับการพิจารณา ดังนี้:

 • เสพติดสารนิโคติน: สารนิโคตินในพอตบุหรี่ไฟฟ้ามีศักยภาพในการก่อให้เกิดการเสพติดสูง เทียบเท่ากับเฮโรอีน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบประสาทและส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การเพิ่มความดันโลหิต และเสี่ยงต่อโรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ
 • ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกสูง: อุปกรณ์สำหรับสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้ามีราคาแพง และต้องมีการจัดชุดอุปกรณ์พิเศษที่มีราคาสูง
 • อาการแสบคอ: ผู้ที่เริ่มสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้าอาจพบกับอาการแสบคอและระคายเคืองในช่วงแรก
 • ความเคยชินกับการสูบบุหรี่แบบเดิม: การเปลี่ยนจากบุหรี่ธรรมดาไปสู่พอตบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดความรู้สึกแปลก และอาจมีอาการอยากสูบบุหรี่แบบเดิม
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์: บุหรี่ไฟฟ้าต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนหัวอะตอมและสารนิโคตินเหลว
 • ไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่: การสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ และอาจเพิ่มอัตราการสูบในบางกรณี โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
 • ก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5: ควันจากพอตบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเส้นเลือดสมองตีบ

พอตบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงและจุดด้อยหลายประการที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งในด้านสุขภาพและค่าใช้จ่าย และควรเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่ได้ลองวิธีอื่นๆ ในการเลิกบุหรี่

ข้อเสียและจุดด้อยของบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อสรุป

พอตบุหรี่ไฟฟ้าเสพติดได้หรือไม่

     พอตบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงในการทำให้ผู้ใช้เสพติดเนื่องจากประกอบด้วยสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเสพติดได้ เหมือนกับในบุหรี่ธรรมดา ดังนี้:

 1. สารนิโคติน: สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้ผู้สูบเกิดความเสพติดได้ เช่นเดียวกับสารนิโคตินในบุหรี่ธรรมดา ซึ่งทำให้เกิดความต้องการและความพึงพอใจทางจิตใจที่ส่งผลให้ต้องการสูบต่อไป
 2. พฤติกรรมการสูบ: รูปแบบและขั้นตอนในการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่ธรรมดา ซึ่งทำให้ผู้สูบยังคงติดในพฤติกรรมการสูบ
 3. การโฆษณาและการจูงใจ: โฆษณาของพอตบุหรี่ไฟฟ้ามักมีลักษณะการใช้ข้อความจูงใจ ซึ่งส่งผลต่อจิตวิทยาและสร้างความเชื่อมั่นในคุณสมบัติและประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้ผู้สูบมีแนวโน้มที่จะติดกับการสูบมากขึ้น
 4. จุดขายและคุณสมบัติเพิ่มเติม: โฆษณาของพอตบุหรี่ไฟฟ้ามักเน้นถึงข้อดีที่เหนือกว่าบุหรี่ธรรมดา เช่น รสชาติที่หลากหลาย, ดีต่อสุขภาพ, รูปลักษณ์ทันสมัย และไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดและทำให้ผู้สูบติดกับการสูบได้มากขึ้น

     พอตบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ใช้เสพติด ทั้งจากสารนิโคตินและจากพฤติกรรมการสูบ รวมทั้งการโฆษณาและจุดขายที่อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความเคยชินและต้องการสูบพอตบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

ครบในที่เดียวที่ METAVAPETHAI

metavapethai
กลับสู่หน้าหลัก